AuraTransformation™ 

Jag älskar att jobba med energibehandlingen AuraTransformation, som bokstavligt talat räddade mitt liv. Våren 2012 gjorde jag min AuraTransformation hos Anni Senniv som är upphovskvinnan för AuraTransformation och mitt nya liv tog fart. Den förändring och transformation som jag kunnat åstadkomma i samband den energibehandlingen 

Jag kom till jorden med mycket intensiv indigo-energi och har alltid haft svårt för att sitta still och speciellt att ägna mig åt saker som inte har haft någon essens, glädje eller sanning. Jag var alltid otrygg och stressad i miljöer och bland människor där det doldes känslor och blockeringar. Det har kokat inom mig och 

 

AuraTransformation är en kraftfull och beständig medvetandeförändring som startar igång en fysisk, mental, emotionell och energimässig läkningskraft. Syftet är att sammanfläta ande med kropp så att de börjar uttryckaoch prata samma språk. Istället för att behöva hämta information n eller andlig vägledning via kronchakrat så hamnar den kanalen direkt i kroppen.  Alla som är födda innan 1995 har en gammal självaura med sju chakran. De ungdomar som idag är runt 23, dvs född efter 1995 har en ren indigoaura och är då inte i behov av en AuraTransformation. Detta för att de istället kan vara i behov av en balansering för att börja uttrycka kristallenergin, som är mycket lugnare och mer balanserad än indigoenergin. Jag har själv haft mycket indigoenergi i min aura i både utåtriktad och inåtriktad form. Dvs mycket maskulin och feminm energi som pendlat fram och tillbaka, beroende vilka miljöer och faser jag varit i. Indigoenergin är som en extremt stor motor påkopplad av Gud och dens ända uppgift är att läka och balansera alla runtomkring sig.