Jag har alltid varit energikänslig utan att förstå riktigt vad det är. Att veta vad andra tänker och känner har alltid varit förvirrande och utmanande för mig. Går det ens att känna vad andra känner och tänker? Ja, det går. Är du högkänslig så gör du oftast det. Och om man då inte förmår att skilja på ens egna känslor och andras så kan det skapa väldigt mycket obalans. 

AuraTransformation™

Bakom alla känslor, tankar och fysiska handlingar finns energi som rör sig snabbt och subtilt. Energin kommer alltid först och ju mer känslig du är desto snabbare och längre bort ifrån förmår du att känna av energier. Men hur förankrar vi den subtila energin/informationen här på jorden i mer kompakt och komprimerad form?!

 

Jag älskar att jobba, med en för mig, väldigt fysisk energibehandling - AuraTransformation ™

 

För mig, som är högkänslig och som alltid har haft mycket energi utan att helt kunna omfamna den, har denna behandling varit den som hjälpt mig som allra mest, för att få mer balans i mitt liv. Egentligen hade jag inte innan min AT varit så intresserad av healing eller liknande spirituella behandlingsformer, då det stressat mitt nervsystem och jag har inte upplevt att det matchat mina egna inre världar som jag haft tillgång till. Men frågan har varit stor - hur får jag ut mina inre världar att matcha med den stora, fysiska världen - som jag vistas och lever i? En stor längtan, förvirring, saknad av något, upplevelse av att inte ha kontakt och att inte vara helt jordad har funnits hos mig. 

 

Med hjälp av min AT så kunde jag äntligen börja förena Ande med Kropp. Jag sökte en balans på alla plan, i min hälsa, ekonomi, relationer, boende, familj, jobb och att förstå min förnimmelse av att känna av subtila energier. Med hjälp en AuraTransformation™ så började en resa - djupt in i min kropp. Ju subtilare energin är att förankra desto djupare får man söka sig in i sin kropp.  Det har inte varit den lättaste eller alltid roligaste resan men ack så mycket jag har utvecklats både fysiskt, mentalt, emotionellt och energimässigt. Att få kontakt med mitt energisystem och själv ta "kontrollen" över hur jag väljer att ta in eller uttrycka energier, mig själv - på alla plan. Därför är denna form av healing en fysisk behandling och inte något som bara andligt intresserade gynnas av. Den gynnar alla, som vill få en större motor att komma igång med att börja möta sig själv.

Det jag märkte när jag var liten var att jag blev direkt lugn om en person med ett balanserat nervsystem/samma hastighet som jag, klev in i ett rum. Jag förstod inte varför men det kändes så tydligt. Känslorna och intuitionen har alltid varit mina vägledare. Även om jag inte alltid lyssnat på dem. Naturen och djuren har också alltid varit min balans och där mitt nervsystem blivit lugn och harmonisk. Då förstod jag inte varför, men idag vet jag.

Jag tror på att vi alla människor bär en källa av kärlek och glädje inom oss. Vägen dit kan vara utmanande då alla lager av, speciellt inte så trevliga känslor som skam, rädsla, skräck, ilska och sorg kan behöva mötas, för att kunna öppna dörren till sitt inre. Ensam är inte stark, tillsammans kan vi hjälpa varandra att våga öppna upp och ta emot glädjen inom oss. Ingen är mer eller mindre speciell, men har du gått igenom saker i ditt liv och utvecklats så vibrerar du den läkningen och kan då med tydlighet hjälpa och inspirera andra. Många människor idag är energikänsliga, och då räcker det inte att bara söka stöd och hjälp via den mentala, emotionella och psykologiska vägen - det finns mer.

 

Jag brinner speciellt för att hjälpa andra att utforska och få kontakt med den kreativa skaparkraften, den som blommar utan att känna skam eller skuld. Den som är ren glädje och lek, och som finns inne i jordens inre i fysisk form som guld, och energimässig form som Gyllene-Energi.

Välkommen att ta kontakt med mig för en AuraTransformation™ eller Balansering.

Sari 2019