Saris trädgård 

Jag studerar just nu odling och har sedan länge varit väldigt intresserad av natur, trädgård, örter, medicinalväxter, hur kretsloppet fungerar och vad alla spännande småkryp, maskar, vackra fjärilar och andra insekter har för uppgifter. Jag brinner för att inspirera andra till att våga närma sig odlingen. Det är en sån innerlig glädje och skaparkraft att skapa med händerna i naturen. Jag tror också att barnen med glädje snabbt smidigt lär sig att skapa i jorden. Jag promenerar ofta runt i trädgården och letar efter olika örter att bereda och torka.