Att vara högkänslig = kärlekspower

Högkänslig, HSP, problembarn, bokstavsbarn, för känslig, jobbig, konstig, "ryck upp dig", i sin egen värld mm.

Ja, kärt barn har många namn och jag skall ge min personliga förklaring vad det innebär att vara känslig människa på jorden idag. Jag älskar att inspirera andra till att hitta sin egen power och för mig kommer den högkänsliga människan få mer utrymme nu och större uppskattning i samhället. Det snabba, impulsiva, högpresterande med flera bollar i luften kommer inte längre vara det mest eftertraktade. Det kommer istället att bli mer balans genom att den inåtvända energin som många HSP:are bär på, kommer att samspela och jobba tillsammans med den utåtgående energin. Att ha gåvan att ha kontakt med sina känslor och på ett naturligt sätt ha ett flöde i känslor blir allt mer viktigare nu. Det gäller bara att de högkänsliga människorna kommer i balans och tar ansvar för sina gåvor de bär på och skapar ett skydd för sin känslighet.

Ända sedan jag var liten har jag sett världen i flera dimensioner. Det har alltid funnits mer än det som sagts och uttryckts mellan oss människor. Så mycket känslor, färger, former och information som jag inte kunnat förmedla till andra. Det absolut mest utmanande för mig har varit att inse skillnaden på mina egna känslor och tankar och andra människors, som varit omkring mig. Jag har också haft stora upplevelser inom mig som jag inte kunnat uttrycka och få en bekräftelse för, och jag har istället blivit avvisad, nekad och inte blivit sedd med alla dessa stora känslor och stora världar inom mig.

Hur skall någon som inte är känslig kunna förstå en känslig människa och bekräfta dennes stora inre värld? Det är ju omöjligt. Vi har alla människor en gräns eller en storlek på hur mycket vi kan "se" hos varandra.

Som högkänslig vibrerar du på ett mycket mycket subtilare plan än de som inte är så känsliga. Det betyder att du känner av mycket snabbare och tydligare vad som inte är naturligt och i obalans. Men för det så betyder det inte alltid att du lever i balans och harmoni. Oftast är det tvärtom då högkänsliga många gånger väljer att vara i destruktiva beteenden, som att inta giftig stimuli, vara medberoende i relationer och självskadebeteenden. Att bli mobbad som högkänslig är väldigt vanligt, både för barn och vuxna. Och detta är också ett intressant och stort intresse för mig. Hur kommer det sig att känsliga människor är de som ofta mobbas?! Vad bär de på som gör att människor med obalans vill mobba dem.......? Hur kommer det sig att mobbade människor inte kan skydda sig......?

För mig har det viktigaste i min känslighet varit att;

1. Ta mig själv/min känslighet på allvar.

2. Förstå och känna skillnaden på mina och andras känslor.

3. Förstå skillnaden på att vara empatisk och medberoende.

4. Möta min kropp och släppa allt som stressar kroppen, ex kaffe, socker, onaturlig mat, alkohol, mediciner mm.

5. Skapa ett energimässigt skydd för min känslighet.

6. Ta emot stöd och hjälp från människor och miljöer som är i balans.

Det finns många vägar att gå och det viktigaste är att känna in var jag som högkänslig skall börja för att våga möta mig själv. Jag brinner extra för att inspirera känsliga människor då jag vet av egen erfarenhet hur ont och smärtsamt det kan vara att vara känslig i en värld där allt snurrar fort och där man inte blir sedd eller förstådd. Där man har en känslighet som många gånger andra människor kan kliva över, då de helt enkelt inte känner av var gränsen går. Speciellt så kliver man ofta över känslomässiga och energimässiga gränser, för de är ju osynliga. Jag ser också gåvorna hos känsliga människor och hur mycket balans och kärlek de har inom sig och kan ge till världen. Jag ser även deras skaparkraft som många gånger ligger vilandes inom dem, bakom ett onaturligt skydd som skapats för att överleva i det intensiva och snabba samhället. De är som spännande och vackra blommor som inte riktigt vågar öppna sina kronblad. Även om solen och vattnet ger de näring så vågar de inte släppa taget. Utan håller istället på sin vibration i knoppen. Kanske ligger de även fortfarande kvar under jorden, som ett litet frö, i väntan på att börja växa och sträcka på sig. Alla har sin egen takt att blomma ut och många gånger kan det vara flera trådar som sitter ihop i detta.

Jag brinner och hoppas på att inspirera känsliga människor till att våga möta sig själva och för att visa vilken glädje, kraft och enorm emotionell kapacitet de besitter. Emotionell intelligens som det så fint heter. När hjärtat visar vägen. När man har tillgång till ett känsloregister som är större än vad vi kan förstå. Där intelligensen sträcker sig ut i Universum och rakt in i jordens innersta centra.

Min erfarenhet, sanning och intuition.

Sari

De flesta känsliga människor har en subtil kontakt med djur. I den inre stillheten sker ett möte som är en otroligt glädjefull och rik upplevelse.

Djuren tyr sig ofta till känsliga människor eftersom de känner av att de aldrig skulle kliva över deras gräns. Man ser och känner av mer än enbart det fysiska. Alla har sin egen gräns och den har man en vördnad för. Man väntar in varandra.

Tidigare inlägg
Inga inlägg har publicerats på det här språket ännu
Håll ögonen öppna...
Nya inlägg
Taggar
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Black Instagram Icon