Vattnets förmåga att bryta mark

Vattnets kraft är obeskrivligt. Det kan beröra oss på det mest subtila planet och även möta oss i ren fysisk kraft. Det magiska med vattnet är att det tar sig in överallt. Det kan flytta stora jordmassor och skapa nya marker.

Under istiden tryckte isen med sig gamla jordarter från berggrunden som transporterades långa vägar. Jord flyttades till nya marker. Vi som odlar är medvetna om att när tjälen går ur marken på våren, så hjälper den till att lufta jorden. Det är också vattnet som leder näringen i jorden. Utan vatten ingen näring.

Om man för över dessa fysiska uttryck i vårt energimässiga, mentala eller emotionella uttryck, så kan man förstå hur vattnet kan påverka oss i våra vardagliga liv. För mig går även alla dessa olika plan - energin, mentala, emotionella och till sist det fysiska uttrycket hand i hand. Som en spiral rör sig de fyra olika planen i samma cirkel.

Känsliga människor, hsp, högkänsliga har mycket vatten på ett emotionellt plan. De känner in andras känslor som om det är deras egna. Om man inte är en människa med mycket vatten så känner man inte detta, för man känner inte andras känslor, men kanske kan förstå det med intellektet.

Det viktigaste som känslig person är att bli medveten om att man kan känna in andras känslor och att man har möjlighet att välja, om man vill göra det eller inte. Att sätta en gräns för att reagera och agera på andras känslor. Att komma till den punkten kan vara en lång och krokig resa, men när man väl har förstått det, så kommer känsliga människor att kunna använda sig av sin känslighet som en gåva i sitt yrke, relationer, självinsikt mm. Då samarbetar vattnet med luften = emotionell intelligens.

Det fanns en tid då känsliga människor med mycket vatten behövde känna in andras känslor - för att vara ett uttryck för vatten/känslor. Så enkelt. Men idag kan vi välja och leva tillsammans med varandra, samtidigt som vi är våra egna små, slutna universum. Det är inte balanserat att bära andras vatten, att hjälpa någon/något som inte förmår att känna sina egna känslor. Det är inte balanserat att uttrycka andras känslor för att de inte förmår att göra det själva. Det är inte näringsrikt att leva på någon annans vatten. Obalansen är åt båda hållen, men det kommer att vara den som "ger", som kommer att ändra energistrukturen. Den som tar emot, kommer inte att göra det - om inte en stor självinsikt inträffar. Därför handlar det också på ett djupare plan om att man väljer att ge, inte att någon tar. Det går inte att ta av någon om man är medveten om det. Det går inte heller att känna att någon tar om man är medveten om att man ger.

Vatten kan komma in ÖVERALLT. Och det är just det som är så vackert, kraftfullt och magiskt. Det kanske tar tid, men det kommer att nå sitt mål. Det svåraste målet kan vara att nå sitt eget hjärta. Men vattnet förmår att göra det. Och där kommer alla känsliga människor in som kan använda sitt vatten som en gåva istället för en tyngd eller börda. Ett vatten som är rent, är i ett flöde, är kraftfullt eller stilla är berörande och inspirerande att uppleva. Både i fysisk, mental, emotionell och energimässig form. Det kan förändra oss på alla plan. Om vi vill.

Tidigare inlägg
Inga inlägg har publicerats på det här språket ännu
Håll ögonen öppna...
Nya inlägg
Taggar
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Black Instagram Icon